breed radio kootwijk.jpgradio-kootwijk-voorkant-kootwijk-veluwe.jpgradio-kootwijk-afstand-kootwijk-veluwe.jpg

Radio Kootwijk


 

Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark dat in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding vormde tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Het werd gebouwd vanaf 1918. Ook werden er voor werknemers woningen gebouwd, die samen het gelijknamige dorp gingen vormen.
 

Dit is Radio Kootwijk

Rust, ruimte en duisternis. Midden in ons land, afgelegen en toch goed bereikbaar. Dat is Radio Kootwijk. Een plek met een bijzondere geschiedenis. En met toekomst!Het team van Radio Kootwijk werkt aan herstel en passend gebruik van de monumentale gebouwen


Voormalig zendstation

De Midden-Veluwe was begin vorige eeuw weids en nauwelijks bewoond. De ruimte en het feit dat de grond in eigendom was van de Nederlandse Staat maakten deze plek uitermate geschikt voor de vestiging van een radiotelegrafisch zendstation. Het werd in 1923 door de PTT in gebruik genomen en gold destijds als ‘een wonder van moderne techniek’. Koningin-moeder Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’ Vanaf die tijd kon Nederland bellen met Nederlands-Indië. De stilte en ruimte rondom het zendstation was nodig voor ongestoorde verbindingen, maar zorgde ook voor een vrije ontwikkeling van de natuur.

De zendfunctie werd al gauw uitgebreid en behalve met Indië kwamen verbindingen met andere continenten en landen tot stand. In de oorlog gebruikten de Duitsers het station voor communicatie met onderzeeboten. Na de oorlog bleef de PTT gebruikmaken van de locatie, maar door opkomst van satellietzenders verloor het station zijn functie. Eind 1998 ging Radio Kootwijk definitief uit de lucht (zie journaalfragment hiernaast over Einde Scheveningen Radio). Wat bleef was de combinatie van het wonderlijke, glorieuze bouwwerk en een ongerepte omgeving.
Lees meer over het zendverleden op staatsbosbeheer.nl.


Verbinden

Voormalig zendstation Radio Kootwijk is een monumentaal pand met een bijzondere geschiedenis, waarin verbinding leggen centraal staat. Architect Julius Luthman (1890-1973) ontwierp een hoofdgebouw dat niet alleen doelmatig en monumentaal was – de zendapparatuur voor de lange golf vereiste een enorme machinehal – maar ook een bepaalde symboliek uitstraalde: plechtig en mysterieus. Dat leidde tot een fascinerend contrast met de natuurrijke omgeving.

Verbinden tussen oost en west is waar het oorspronkelijk om ging, zoals gesymboliseerd in het beeldhouwwerk boven de ingang. Maar ook nu is verbinden de belangrijkste functie: natuur met cultuur, mens met omgeving en mensen met elkaar. Radio Kootwijk biedt ruimte voor inventieve en creatieve ontmoetingen.


Het dorp

Vlak bij het hoofdgebouw en de andere zendergebouwen werden voorzieningen gebouwd voor water en energie. Er kwamen werkplaatsen, loodsen, een pension voor ongehuwde ambtenaren (later hotel) en dienstwoningen voor personeel. Zo ontstond een kleine nederzetting met in totaal 37 huizen. Eind jaren twintig woonden er zo’n tweehonderd mensen, PTT-personeelsleden en hun gezinnen.
Het afgelegen dorp kende een bloeiend verenigingsleven. In 1980 werd de Dorpsraad/ Belangenvereniging Radio Kootwijk opgericht. De meeste bewoners hebben geen binding meer met PTT/KPN, maar wél met hun dorp en de omgeving. Zij zijn dan ook nauw betrokken bij de plannen voor herontwikkeling en Staatsbosbeheer koestert de leefbaarheid van het dorp.

Correspondentieadres: Vakantiepark de Berkenhorst | Kerkendelweg 30 | 3775 KN Kootwijk
Email: info@poortvandeveluwe.nl  | Sitemap

 

Home Camping Paarden Agenda
Vinden Kampeerterrein Harskamperdennen Kootwijk Paardensportcentrum van Den Hoorn Kootwijk Route
Accommodatie   Huifkarcentrum de Kronkel Assel Acties
Accommodatie de Kamp Kootwijk Horeca Doen Contact
Accommodatiecentrum Dop Heets Del Kootwijkerbroek Restaurant de Berkenhorst Kootwijk Radio Kootwijk  
Vakantiepark de Berkenhorst Kootwijk Pannenkoeken Restaurant Kootwijkerduin Kootwijk Zwembad de Berkenhorst  
Vakantieoord het Caitwickerzand Nieuw-Milligen Restaurant de Brinkhof Kootwijk Gebiedsinformatie  
Vakantiepark Landal Rabbit Hill Nieuw-Milligen

Snackbar 't Puntje

Kootwijkerzand  
 

Gasterij 't Hilletje

   

 

 

 

Powered by : QualitySites4All